Samenwerking in de waterketen

In het Bestuursakkoord water is begin 2011 afgesproken om het waterbeheer doelmatiger vorm te geven. Dit betekent het vergroten van de kwaliteit, reduceren van de kwetsbaarheid en het bereiken van kostenefficiëntie. Belangrijk onderdeel om deze doelen te halen is het samenwerken tussen verschillende overheden.

In samenwerking met Inter Delta Nederland ondersteunt rio+ de gemeenten in de Hoeksche Waard bij de samenwerking op het gebied van beheer. Met behulp van workshops en concrete praktische adviezen worden de gemeenten handvaten geboden om invulling te geven aan de samenwerking. Belangrijk hierbij is om het samenwerken van de vergadertafel naar de dagelijkse praktijk te brengen. Samenwerken is immers niet alleen overleggen, maar toch vooral gezamenlijk activiteiten uitvoeren.

rio+             06-44288306              info@rioplus.nl             Laning 1              3264AK             Nieuw-Beijerland